VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Het V-model

Veilig en vitaal werken

Praktische tips voor de uitvoering

  • Laat de reguliere taakverdeling los en maak op basis van de persoonlijke kwaliteiten een nieuwe taakverdeling. Maak voor (neven)taken vacatures waarop werknemers kunnen reageren; 
  • Geef oudere leerkrachten een zwaardere rol in het begeleiden van jongere leerkrachten en leerkrachten in opleiding (Nestor-project). NB niet iedere ‘oudere’ is een goede coach. Coachen is een vak apart; leidt mensen daarvoor op;
  • Intercollegiale uitwisseling;
  • Uit meer waardering;
  • Stel meer vakleerkrachten in;
  • Stel huisregels op over normen en waarden;
  • Start coachings- en intervisieprogramma’s op;
  • Bied senioren een bezinningsmoment aan, bijvoorbeeld in de vorm van vitaliseringsprogramma’s;
  • Waarborg kennisoverdracht, zowel bij aanname (introductieprogramma) als bij vertrek (kwaliteitsborging).