Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Infographic Triggerfactoren Radicalisering

Veilig, gezond & vitaal werken

De Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW heeft - met input van praktijkdeskundigen - een instrument ontwikkeld dat (onderwijs)professionals helpt bij het voorkomen en aanpakken van radicalisering. De tool helpt hen gebeurtenissen te herkennen die tot radicalisering kunnen leiden (zogenaamde triggerfactoren) en geeft hen tips en adviezen over wat ze in die gevallen kunnen doen.

In de tool zijn inzichten verwerkt uit het onderzoek ‘Triggerfactoren in het Radicaliseringsproces’ (2015, ESS & UvA); de tool moet professionals helpen de inzichten uit dit onderzoek beter toe te passen in de praktijk.

Bekijk de tool op de website van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit.