Voion Elzen Kees Winkelman 4145

Sociale veiligheid

Inleiding

Een veilige werk- en leeromgeving is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Scholen hebben dan ook veel aandacht voor het realiseren van een veilig schoolklimaat. Daarbij is het belangrijk aandacht te hebben voor leerlingen/ouders én werknemers. Het kan immers misgaan tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerlingen/ouders en werknemers en tussen werknemers onderling. En de gevolgen kunnen ernstig zijn voor betrokkenen. Het schoolbeleid en de (te nemen) maatregelen moeten dan ook gericht zijn op het minimaliseren van grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie of agressie en geweld.
Wat voor leerlingen geldt, geldt ook voor werknemers; zij kunnen alleen optimaal presteren als zij zich veilig voelen. Door het bieden van informatie, onderzoeken, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden ondersteunt Voion scholen om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over sociale veiligheid in de vo-sector. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden op de volgende vragen:

 

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken