VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

Zelfinspectietool werkdruk en ongewenst gedrag

Veilig en vitaal werken

Om werkstress op de werkvloer te voorkomen, moeten werkgevers volgens de Arbowet beleid hebben en maatregelen nemen. Hierbij is de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag van de Nederlandse Arbeidsinspectie een goed hulpmiddel. Met deze tool kunnen werkgevers naar de eigen organisatie kijken zoals een inspecteur dat doet. Zij kunnen zo makkelijk zelf checken of zij voldoen aan de regels. De tool gaat in op de factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie op de werkvloer.

Na gebruik van de tool beschikt de werkgever over een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie.

De tool is te vinden opĀ werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl of via Home | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl).

http://werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/

Gerelateerde onderwerpen