GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Aanpassen leerlingenprognoses noodzakelijk en ook mogelijk

woensdag 20 september 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Voor het maken van een meerjarenbegroting zijn goede leerlingenprognoses essentieel. Een nieuwe analyse van de leerlingenprognoses laat zien dat voor vestigingen waar veel migrantenleerlingen zijn ingestroomd, het nodig is om eigen scenario’s te maken die dichter bij de werkelijkheid komen. Het Scenariomodel-VO biedt de mogelijkheid om de leerlingenprognoses aan te passen met de eigen lokale en regionale inzichten. Voion biedt hierbij kosteloos ondersteuning aan.

Effect in Scenariomodel-VO
In 2022 en 2023 stroomden er veel meer leerlingen met een Westerse migratieachtergrond (waaronder uit Oekraïne) in vo-scholen in dan voorgaande jaren. Onder andere in verband hiermee heeft Voion in maart besloten om de rekenregels voor de leerlingenprognoses in het Scenariomodel-VO iets aan te passen. Uit een nadere analyse is nu gebleken dat op 102 vestigingen waar veel leerlingen met een migratieachtergrond instroomden, het effect van deze aanpassing op de leerlingenprognose aanzienlijk is. Het verschil kan bij deze vestigingen na een aantal jaren oplopen tot zo’n 10 procent. Op scholen waar geen grote instroom was, is er nauwelijks effect op de leerlingenprognose.

Relatief verschil tussen prognose zonder aanpassing t.o.v. prognose met aanpassing

Instroom met migratieachtergrond
Gemiddeld stroomden er per vestiging 6 leerlingen met een migratieachtergrond uit Westers Europa (waaronder Oekraïne) in. Bij de 102 vestigingen waar een grote instroom van migrantenleerlingen plaatsvond, stroomden er minimaal 28 leerlingen met een migratieachtergrond in. Wanneer we ook leerlingen met onbekende migratieachtergronden meetellen, dan stroomden er minimaal 35 leerlingen met een migratieachtergrond in.

De vestigingen met een grote instroom van migrantenleerlingen in 2022 zijn verspreid over heel het land. Alle hoofdregio’s zijn vertegenwoordigd, hoewel er in Zeeland maar één vestiging is waarbij sprake is van een grote instroom van migrantenleerlingen. Noord-Holland heeft met 20% de meeste vestigingen met een grote migratie instroom.

 

Landkaart Nederland

Maak met ondersteuning eigen scenario aan in Scenariomodel-VO
Zijn er op uw school veel leerlingen met een migratieachtergrond ingestroomd? Dan adviseren we u eigen scenario’s met eigen instroomgegevens te maken voor leerlingenprognoses die dichter bij de werkelijkheid komen. Voion biedt kosteloos ondersteuning hierbij aan. Wilt u meer weten over het Scenariomodel-VO, heeft u advies of ondersteuning nodig? Stuur dan een e-mail naar scenariomodelvo@caop.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.