Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Leerlingenprognoses

Inleiding

Hoeveel leerlingen kunt u verwachten? En welke gevolgen heeft een eventuele leerlingendaling voor het aantal leraren, huisvesting en het te besteden schoolbudget?

Kosteloos een vrij toegankelijke leerlingenprognose
Met het Scenariomodel-VO kunt u naast leerlingsprognoses op vestigings-, bestuurs- en regionaal niveau ook rapportages over verwachte ontwikkelingen in de formatie, de ruimtebehoefte en de bekostiging inzien. Deze basisprognoses kunt u op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke en lokale situatie. Een handig en gratis hulpmiddel voor schoolbestuurders, P&O-ers, controllers en medezeggenschapsraden om een effectief meerjarenbeleid te formuleren.

Basisprognoses
Op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau kunt u de volgende rapportages direct inzien, uitprinten of downloaden en bewerken voor verdere analyses:
 • Leerlingenprognose voortgezet onderwijs naar schoolsoort, leerjaar, woongemeente en samenwerkingsverband
 • Leerlingenprognose VAVO en LWOO per jaar en leerjaar
 • Prognose bekostiging (personeel en materieel), ruimtebehoefte en formatie op basis van leerlingenprognose
 • Invoerbestanden: basisgeneratie, marktaandelen en doorstroomkansen
Naar de basisprognoses van het Scenariomodel VO

Zelf scenario’s maken
Om grip te krijgen op de betekenis en gevolgen van de leerlingenprognose zijn de aannames achter de basisprognoses eveneens inzichtelijk én aan te passen. Met uw schoolspecifieke en lokale kennis kunt u met een gratis account de aannames overschrijven en de prognoses verfijnen. Daarnaast kunt u een prognose van de uitgaven maken. En in de module voor strategische personeelsplanning kunt u een vooruitberekening maken van de aanwezige en benodigde formatie. 

Gratis account aanmaken  
Direct inloggen

Instrumenten

 • Planmirror

  Inzicht in de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren

 • Scenariomodel-VO

  Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de re

 • Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2017-2018

  Het doel van de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo is om ontwikkelingen in de vraag naar leraren, ondersteunend personeel en directieleden in kaart te brengen voor het po, vo en mbo en om knelpunten op deze arbeidsmarkt te identificeren.

 • Arbeidsmarktanalyse VO

  SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

 • Quickscan leerlingendaling po en vo

  In zowel 2015 als 2016 is er in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan uitgevoerd naar leerlingendaling in het po en vo. In dit rapport staan de uitkomsten van de quickscan uit 2016.