GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Aanvragen subsidie ontwikkelkracht

maandag 6 mei 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Scholen kunnen tot en met 28 juni aanstaande subsidie aanvragen om komend schooljaar deel te nemen aan Ontwikkelkracht. Dit programma ondersteunt scholen die hun onderwijs verder willen verbeteren op basis van kennis uit onderzoek en praktijk.

Afhankelijk van de eigen behoeften en context, kunnen scholen via Ontwikkelkracht subsidie aanvragen voor een of meerdere van de onderstaande pijlers: 

Deelnemende scholen ontvangen begeleiding vanuit Ontwikkelkracht.

Subsidie aanvragen
De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 28 juni 2024, 16.00 uur. Voordat de aanvraag wordt gedaan, dient er eerst een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht en een verdiepend gesprek met de samenwerkende partij plaats te vinden. Lees meer over het aanvragen van subsidie en de voorwaarden op de website van Ontwikkelkracht

Over Ontwikkelkracht
Het programma Ontwikkelkracht wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds en heeft als doel om het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het funderend onderwijs te bevorderen.
Zie voor meer informatie de website van Ontwikkelkracht