GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Anders organiseren

Inleiding

Er zijn scholen die besluiten hun onderwijs anders te organiseren. Voorheen zagen we dit vooral bij vernieuwend onderwijs, maar tegenwoordig ontstaan ook andere organisatievormen in scholen met een eigen vernieuwingsconcept en scholen waar gewerkt wordt in onderwijsteams.

Een andere organisatie van het onderwijs heeft op verschillende manieren gevolgen voor het personeel. Docenten hebben een breder perspectief omdat zij intensiever bezig zijn met onderwijsontwikkeling, leerdoelen en leerlijnen, en vaak vakoverstijgend en interdisciplinair werken. In het algemeen is er meer en intensievere samenwerking tussen docenten, wat inspirerend is, maar ook het nodige vraagt van docenten. Docenten zijn tevreden met hun werk en halen er veel voldoening uit doordat ze betrokkenheid en eigenaarschap ervaren.

Verkenningen
Voion heeft een verkenning laten uitvoeren naar het anders organiseren van het onderwijs en de impact op het personeel. De inzichten en voorbeelden bieden inspiratie aan scholen wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid. 
Naar het onderzoeksrapport ‘Anders organiseren? Teamwork!’>>

Hiernaast heeft Voion een literatuurverkenning uitgevoerd naar wat specifieke vormen van anders organiseren betekenen voor het werkplezier en de werkdruk van onderwijsmedewerkers. Ook is gekeken naar de benodigde competenties en naar mogelijk effect op de bezetting.
Naar het onderzoeksrapport ‘Anders organiseren in het VO’>>

Gespreksleidraad
Wilt u op uw school aan de slag met het anders organiseren van het onderwijs? De ‘Gespreksleidraad anders organiseren in het voortgezet onderwijs’ van Voion biedt scholen handvatten bij het doorlopen van het proces om dit te realiseren.

In mei 2021 is de zesde editie van het KaternPlus van de VO-academie verschenen. In dit katern staan verschillende artikelen en interviews rond het thema leidinggeven aan innovatie.

Voorbeelden
van scholen die anders organiseren:
  • MY college Spijkenisse: leren naar Zweeds concept  
  • O.R.S. Lek en Linge: vrijeschool en vakhavo  
  • Eigentijds onderwijs op het Vathorst College  
  • Talentontwikkeling op PrO Regius College Schagen 
  • Lumion: school zonder bel 
  • CSG Bogerman: samen doelgericht leren 
  • Flexmodel bij Avila College
  • Gepersonaliseerd leren op RSG Slingerbos | Levant 
  • Cartesius2 Amsterdam: nieuwe school, nieuw concept 
  • Hyperion Lyceum Amsterdam: drie atheneum+ -vakken
Meer weten over deze scholen? De voorbeelden zijn uitgebreid beschreven in het onderzoeksrapport Anders organiseren? Teamwork!

Meer inspiratie?
Lees het artikel in Van12tot18: Onderwijs anders organiseren: wat is de impact op docenten?
Lees het artikel in Direct: Onderzoek naar anders organiseren en de impact op docenten

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken