GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Advies aan werkgevers: faciliteer griepprik onderwijspersoneel

dinsdag 10 oktober 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Sociale partners in het voortgezet onderwijs adviseren werkgevers om hun onderwijspersoneel in de gelegenheid te stellen om een griepprik te halen als zij dat willen. Aanleiding hiervoor is een advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet waarin het onderwijs expliciet wordt genoemd als sector met een verhoogd risico op griep.

Verhoogd risico
De Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering en parlement, concludeert in haar rapport dat werknemers die in een kleine ruimte vaak nauw contact hebben met anderen, zoals in het onderwijs, een verhoogd risico hebben op een griepinfectie. Bij de verhoogde risico's spelen volgens de Gezondheidsraad meerdere factoren mee, zoals de omvang van de ruimte en de ventilatie, maar ook de duur, de frequentie, het aantal contacten en de intensiteit van de contacten.

Griepvaccinatie
In het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) krijgen momenteel alleen 60-plussers en mensen met een chronische medische aandoening een (gratis) griepvaccinatie aangeboden. De Gezondheidsraad vindt nu dat ook onderwijspersoneel door hun werkgever een griepvaccinatie aangeboden moet krijgen. De sociale partners in het voortgezet onderwijs adviseren werkgevers daarom om hun onderwijspersoneel in de gelegenheid te stellen een griepvaccinatie te halen als zij dat willen. Dat is dan vooral ter bescherming van henzelf, maar kan ook helpen ter bescherming van kwetsbare leerlingen en/of collega’s. En het kan helpen om bezettingsproblemen tijdens de jaarlijkse griepepidemie te voorkomen. Mensen die jonger zijn dan 60 jaar en geen medische indicatie hebben, kunnen in overleg met hun huisarts de griepprik krijgen (de griepprik is alleen op recept verkrijgbaar). 

Coronavaccinatie
Dit advies van sociale partners in het vo is ook in lijn met de oproep van de werkgeversraden en de vakbonden in het onderwijs aan de Minister van OCW om ook onderwijspersoneel in aanmerking te laten komen voor een (herhaalde) coronavaccinatie. Volgens de huidige plannen komen voor de (gratis) coronavaccinatie alleen 60-plussers, zorgmedewerkers, zwangere vrouwen en mensen uit een aantal risicogroepen in aanmerking.