Voion LVO NL 1366

Verzuimbeleid

Inleiding

Verzuimbeleid regelt de manier waarop de school omgaat met verzuim. Het verzuimbeleid verwoordt de visie op verzuim en verwijst naar de wettelijke kaders en de doelstelling(en). Vaak is in de bijlage het verzuimreglement of het verzuimprotocol opgenomen: de spelregels voor iedereen binnen de instelling.

Visie
Een visie is bepalend voor beleid. Verzuimbeleid vloeit dus voort uit het idee van de school over wat verzuim is, hoe het ontstaat en hoe het te beïnvloeden is. Is de visie ‘ziek is ziek’ en ‘gezondheid is een privéaangelegenheid’? Dan heeft het management maar weinig in handen om verzuim te beïnvloeden. Is de visie dat verzuim deels keuzegedrag is? Dan zijn er al meer aangrijpingspunten voor beïnvloeding en dus voor beleid.

Wettelijke eisen
Het beleid moet uiteraard voldoen aan wat in de wet geregeld is over verzuim. Verzuimbeleid is pas effectief als bestuurders en p(g)mr de visie op verzuim delen. De p(g)mr heeft instemmingsrecht als het gaat om verzuimbeleid. Let op: Het verzuimbeleid moet voldoen aan de strenge regels op het gebied van privacy.

Verzuimgetallen
De doelstelling van verzuimbeleid wordt vaak uitgedrukt in de verschillende verzuimkengetallen: verzuimpercentage, meldingsfrequentie en verzuimduur. Op welk kengetal vooral gestuurd wordt, is afhankelijk van het soort verzuimprobleem.

Voion publiceert elk jaar de verzuimcijfers voor het voortgezet onderwijs. Deze gegevens kunt u gebruiken om het verzuim in uw school aan te spiegelen. Daarmee krijgt u een idee of het verzuim in uw school hoog, laag of vergelijkbaar is met het verzuim in andere scholen. Uiteraard is de uitkomst van een dergelijke vergelijking maar een van de bronnen van informatie om een verzuimdoelstelling of een ambitie voor uw school te formuleren.

Instrumenten

 • Check-verzuimaanpak

  Weet u welke aspecten van uw verzuimbeleid u goed heeft geregeld? Doe de Check-verzuimaanpak en u krijgt een advies over hoe u uw verzuimbeleid kunt verbeteren.

 • Re-integratiegids-VO

  De Re-integratiegids-VO is digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid.

 • Sluitende aanpak

  Sluitende aanpak biedt werkgevers drie praktische instrumenten om werknemers zo snel en zo optimaal mogelijk te re-integreren en daarmee het verzuim mogelijk te bekorten.

 • Verzuimbenchmark-VO

  In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken en vergelijken met andere scholen.

 • Verzuimstappenplan

  In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat werkgever en werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Inspiratie

Onderzoeken