GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Alleen praktische schatting bij WIA-beoordeling

dinsdag 28 november 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

In een stap om de beoordeling van arbeidsongeschiktheid te verbeteren en de wachttijden voor WIA-beoordeling te verkorten, komt de minister van SZW met de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Het voorstel, genaamd 'Praktisch beoordelen', stelt voor om bij feitelijke arbeid de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen op basis van een praktische beoordeling.

Wat verandert er concreet?
Momenteel bestaat een WIA-beoordeling uit zowel een praktische als een theoretische schatting. De praktische beoordeling houdt rekening met de werkzaamheden die de werknemer feitelijk uitvoert op het moment van de beoordeling of sinds de ziekmelding. Daarnaast wordt ook altijd een theoretische schatting uitgevoerd, waarbij een arbeidsdeskundige functies identificeert die de werknemer, ondanks eventuele beperkingen door ziekte of gebrek, nog zou kunnen uitoefenen.

Met het voorgestelde 'Praktisch beoordelen' wordt, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de theoretische schatting achterwege gelaten. De voorwaarden voor het uitvoeren van een praktische beoordeling blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.

Deze veranderingen zijn bedoeld om de wachttijden voor WIA-beoordelingen te verkorten en meer duidelijkheid te verschaffen aan werknemers over hun arbeidsongeschiktheidsstatus. Door de theoretische schatting weg te laten, wordt het beoordelingsproces eenvoudiger en transparanter, waarbij de uitkomst met het laagste arbeidsongeschiktheidspercentage bepalend is.