GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Betaald ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever

dinsdag 30 januari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar deze nog recht op heeft meenemen naar een nieuwe werkgever. Het is voor UWV nu mogelijk het betaald ouderschapsverlof aan de nieuwe werkgever uit te betalen.

Als een werknemer met betaald ouderschapsverlof uit dienst gaat, kan hij de rest van zijn verlof opnemen bij een nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met de nieuwe werkgever. Als de werknemer daarom vraagt is de ex-werkgever verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft.

De werkgever die de werknemer met betaald ouderschapsverlof in dienst neemt kan bij UWV een betaalverzoek indienen voor het vervolgverlof. Hij hoeft geen aanvraag voor het verlof te doen.

UWV berekent de hoogte van de uitkering bij de eerste aanvraag. Deze wijzigt niet meer. Ook niet als de werknemer bij de nieuwe werkgever meer of minder loon krijgt. De werknemer krijgt wel meer uitkering als deze extra weken verlof opneemt.

Bron: UWV