GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Eigenrisicodragerschap WW

dinsdag 11 juni 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Onderwijsorganisaties zijn net als andere overheidswerkgevers verplicht eigenrisicodrager voor de WW (artikel 79 Werkloosheidswet). Dit betekent dat de kosten van een WW-uitkering van een medewerker deels (voor 25%) verhaald worden op de onderwijsorganisatie. Daarnaast heeft die onderwijsorganisatie meerdere verantwoordelijkheden ten opzichte van de medewerker in de WW. Wat betekent dit voor de onderwijsorganisatie?

De eerste (ERD) werkgever waaruit de werkloosheid ontstaat is altijd aansprakelijk voor de WW. We leggen dit aan de hand van 2 situaties uit:

Situatie 1: Werknemer gaat van werkgever 1 aansluitend naar werkgever 2
In dit geval worden de kosten van de uitkering verhaald op werkgever 2 (met inachtneming van de hierna genoemde formule voor verrekening die in de regelgeving is opgenomen). Het maakt hierbij niet uit hoe lang de werknemer bij werkgever 2 in dienst is. Ook als een werknemer pas enkele dagen of weken aan het werk is bij  werkgever 2, is deze verantwoordelijk voor het betalen van de WW-uitkering.

Situatie 2: Werknemer ontvangt een WW-uitkering tussen werkgever 1 en werkgever 2
Wanneer de werknemer eerder een WW-uitkering heeft gehad waarvan de maximale duur nog niet is bereikt en er is binnen 26 weken opnieuw sprake van werkloosheid, dan kan het zijn dat zijn WW-recht herleeft. In dat geval komt de WW-uitkering ten laste van de werkgever waaruit de werknemer voor het eerst werkloos is geworden (in dit geval dus werkgever 1). Gedurende de gehele looptijd van deze WW-uitkering blijft dezelfde werkgever namelijk verantwoordelijk.

Vermindering bekostiging voor kosten ww-uitkeringen
Volgens een bepaalde formule worden de kosten van de werkloosheidsuitkeringen in mindering gebracht op de bekostiging (artikel 6.4 Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Verantwoordelijk voor re-integratie
De overige verplichtingen van de eigenrisicodrager zijn onder meer beschreven in artikel 72a Werkloosheidswet. Dit artikel richt zich hoofdzakelijk op het bevorderen van het inschakelen van de medewerker voor arbeid. Dit betekent dat de eigenrisicodrager verantwoordelijk is voor de re-integratie van de medewerker.
UWV heeft diverse documenten en tools opgesteld met gedetailleerde informatie over de verplichtingen van zowel de eigenrisicodrager als het UWV. Deze documenten bieden handige richtlijnen bij vragen of onduidelijkheden over welke verantwoordelijkheden bij de werkgever of bij het UWV liggen. U kunt deze documenten raadplegen op de volgende pagina: Eigen risico dragen WW | UWV | Werkgevers.

Geen verplicht ERD Ziektewet en WGA
Voor de Ziektewet en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) zijn onderwijswerkgevers niet verplicht eigenrisicodrager maar ze kunnen daar wel vrijwillig voor kiezen (artikel 40 Wet financiering sociale verzekeringen).