GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Geen nieuwe leerlingenprognose 2023

dinsdag 20 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Begin maart is door Voion een nieuwe leerlingenprognose gepubliceerd. Door de sterke toestroom van leerlingen met een westerse migratieachtergrond hebben we deze leerlingenprognose gecorrigeerd voor deze (incidentele) toename. Op basis van nieuwe data van DUO blijkt nu dat deze correctie een goede prognose heeft opgeleverd. Daarom brengen we dit jaar geen nieuwe release van de leerlingenprognose meer uit. 

De leerlingenprognose van maart is gebaseerd op telgegevens van 1 oktober 2022 en de nieuwste Regionale bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze prognose toont de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.

In verband met de sterke toestroom van leerlingen met een migratieachtergrond (onder meer uit Oekraïne), heeft Voion eerder besloten om de doorstroomgegevens voor het jaar 2022 niet te gebruiken bij het opstellen van de prognose, maar uit te gaan van een gewogen gemiddelde van de jaren 2019, 2020 en 2021. Op basis van nieuwe data van DUO, is gecontroleerd of dit voor de scholen met een relatief beperkt aantal migrantenleerlingen een goede prognose oplevert. Ons inziens is dat het geval. Voion heeft daarom besloten om dit jaar géén nieuwe release uit te brengen.

Voion constateert dat bij ongeveer 89 procent van de scholen (BRIN-nummers) de correctie in maart geen substantiële gevolgen heeft voor de leerlingenprognose aantallen. Bij de scholen met een toename van leerlingen met een migratieachtergrond maakt de correctie wel degelijk een verschil, waardoor de leerlingenprognose – door de correctie - een minder betrouwbaarder resultaat oplevert. Voion heeft in beeld welke scholen dit betreft. 

Eigen alternatieve prognose
Desgewenst kunnen scholen met het Scenariomodel-VO altijd een alternatieve leerlingenprognose maken, op basis van eigen veronderstellingen over de in- en doorstroom. De eerder door Voion gepubliceerde basisprognose kan daarbij dienen als een benchmark. Scholen die hulp van Voion wensen bij het maken van eigen prognoses kunnen contact opnemen met ons servicecenter (T 070 – 3 765 756) of een mail sturen naar scenariomodelvo@caop.nl.