GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuwe leerlingenprognoses: wat valt op?

vrijdag 3 maart 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Hoe ontwikkelen de leerlingenaantallen zich voor uw school, bestuur of regio? Voion heeft nieuwe leerlingenprognoses toegevoegd aan het dossier Regio in beeld en aan het Scenariomodel-VO. Wat opvalt is dat de nieuwe leerlingenprognoses een stuk hoger uitvallen dan de prognoses die vorig jaar zijn gemaakt.

Het aantal leerlingen bepaalt in grote mate de vraag naar personeel in het onderwijs. Inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen is dan ook belangrijk voor (samenwerkende) schoolbesturen om strategische keuzes voor de toekomst te maken.

Inzicht in ontwikkeling leerlingen op regionaal niveau?
Op de website van Voion vindt u de ontwikkeling van het aantal leerlingen van de afgelopen en de komende vijf jaar voor uw regio.

Inzicht in ontwikkeling leerlingen op bestuurs-, school- en vestigingsniveau?
In het Scenariomodel-VO kunt u de actuele leerlingenprognoses voor uw school en/of bestuur inzien, bewerken en gebruiken voor het maken van een strategische personeelsplanning.

Of log in om een nieuw scenario te maken >>

Wat valt op aan de nieuwe leerlingenprognoses?
De nieuwe leerlingenprognose valt een stuk hoger uit dan de prognose die vorig jaar is gemaakt. Dit komt deels doordat de nieuwste bevolkingsprognose ook een gunstiger ontwikkeling laat zien van het aantal 12 tot 18 jarigen. Maar ook de instroom van kinderen uit Oekraïne speelt mee. Daarnaast is de doorstroom in voorbije jaren door coronamaatregelen beïnvloed, onder andere door versoepelde overgangsregelingen. Om een meer realistisch beeld te geven heeft Voion daarom de nieuwe leerlingenprognose gecorrigeerd. In de factsheet leest u over deze en andere bijzonderheden van de nieuwe leerlingenprognoses.

Leerlingenprognoses Voion en DUO even goed
Naast Voion maakt o.a. ook DUO jaarlijks leerlingenprognoses. In de praktijk blijkt dat de uitkomsten van deze prognoses ten opzichte van elkaar kunnen afwijken. Analyse wijst uit dat deze afwijkingen in uitkomsten te verklaren zijn door verschillen in gebruikte data (bevolkingsprognoses) en aannames rondom o.a. de instroom en doorstroom van leerlingen. Na analyse van de prognoses van de afgelopen jaren blijkt dat de prognoses van DUO en Voion min of meer even goed zijn. In de ene regio scoort de prognose van DUO beter en in de andere regio die van Voion. En hetzelfde geldt op schoolniveau.