GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Jaarverslag Voion 2023: Samen werken aan het beste onderwijs

woensdag 19 juni 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion helpt werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs op weg om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkomgeving te realiseren.
Samen met u en de gehele sector streven we naar gezonde en toekomstbestendige onderwijsorganisaties. Organisaties met voldoende vitaal en gekwalificeerd personeel dat in een veilige en gezonde omgeving kan werken. In ons jaarverslag leest u welke activiteiten we in 2023 uitvoerden.

We zetten ons in voor een evenwichtige arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen op de arbeidsmarkt, zoals het lerarentekort, de toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie en regionale samenwerking, brengen we de huidige arbeidsmarkt in kaart en bieden we inzicht in trends en ontwikkelingen.

Als werkgever bent u verantwoordelijk om uw werknemers een werkomgeving te bieden waar ze onder zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, veilig en gezond kunnen werken. We ondersteunen u daarbij met verschillende instrumenten en diensten en bieden u inspiratie door het delen van praktijkverhalen.

Om de professionele ontwikkeling van schoolleiders een impuls te geven, is er vanuit het Onderwijsakkoord geld beschikbaar gekomen voor een studiebeurs voor NVAO geaccrediteerde masteropleidingen. Vanaf 2023 voert Voion de Schoolleidersbeurs-VO uit. 

Wilt u weten welke activiteiten we in 2023 uitvoerden?

Met daarin aandacht voor de volgende thema’s:

  • Arbeidsmarktinformatie
  • Aantrekkelijk werk
  • Innovatief vermogen
  • Regionalisering
  • Wettelijke (arbo)-verplichtingen
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Verzuim
  • Fysieke veiligheid
  • Duurzame inzetbaarheid
  • De Schoolleidersbeurs-VO

In ons Jaarplan 2024 leest u welke activiteiten op de planning staan voor 2024.