GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kans op een WIA-aanvraag door post-COVID hoger in onderwijs

dinsdag 16 mei 2023 | Veilig en vitaal werken

In de sectoren zorg & welzijn en onderwijs is de kans op een WIA-aanvraag door het postcovidsyndroom significant verhoogd in vergelijking met andere bedrijfstakken. Dit blijkt uit een analyse van UWV naar bij welke groepen het postcovidsyndroom relatief het vaakst een rol speelt bij de WIA-aanvragen in 2022.

Nieuwe oorzaak WIA-instroom
Begin 2020 werd in Nederland de eerste besmetting met het COVID-19-virus vastgesteld. Een deel van de mensen met corona houdt na de acute besmetting langdurige klachten: het postcovidsyndroom (PCS). Dit zorgde voor een nieuwe oorzaak van WIA-instroom. In 2022 telde UWV 2.610 mensen die een WIA-uitkering aanvroegen (mede) vanwege PCS, al dan niet in combinatie met andere aandoeningen. Bij 82% van hen werd de WIA-aanvraag toegekend, wat vaker is dan gemiddeld (68%).

Verschillen in persoonskenmerken WIA-instroom door long-COVID
Uit een analyse van UWV op de eigen registraties blijkt dat de leeftijd van mannen en vrouwen die (mede) in verband met PCS een WIA-uitkering aanvragen iets hoger is dan die van de gemiddelde aanvrager. Voor 45-54 jarigen is het risico het grootst. Vrouwen hebben, onafhankelijk van de bedrijfstak waarin ze werken, een grotere kans op een WIA-aanvraag door PCS dan mannen. Verder blijkt dat werknemers met een vast dienstverband een relatief grotere kans hebben op een WIA-aanvraag door PCS dan tijdelijke werknemers en WW-gerechtigden, die gebruikmaken van het vangnet van de Ziektewet.

Hogere kans in onderwijs
Uit de analyse blijkt ook dat in de sectoren zorg & welzijn en onderwijs de kans op een WIA-aanvraag door PCS significant verhoogd is in vergelijking met andere bedrijfstakken. Dit komt voor een deel omdat in zorg & welzijn en onderwijs relatief veel vrouwen werken en er relatief weinig tijdelijke contracten zijn. Maar ook na correctie voor deze factoren is de kans nog significant verhoogd. Dit heeft mogelijk te maken met de blootstelling aan het coronavirus via patiƫnten, cliƫnten of leerlingen.

Op de website van UWV kunt u het volledige onderzoeksrapport downloaden.