GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuwe leerlingenprognose in het Scenariomodel-VO

dinsdag 12 maart 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Voor het maken van meerjarenbeleid of een -begroting zijn actuele leerlingenprognoses onontbeerlijk. Hoe ziet de nieuwste leerlingenprognose er voor uw school of bestuur uit? In het Scenariomodel-VO kunt u de actuele leerlingenprognose voor uw vestiging, school en/of bestuur inzien en bewerken. Ook kunt u ze gebruiken voor het maken van een (regionale) strategische personeelsplanning.

Voor de nieuwe leerlingenprognose is de data in het Scenariomodel-VO aangepast met de meest recente gegevens van DUO (1 oktober 2023) en de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS (juli 2022).

Alternatieve berekeningswijze en instroom leerlingen met een westerse migratieachtergrond
Voor de meeste scholen is de nieuwe prognose gebaseerd op in- en doorstroomgegevens over (een gewogen gemiddelde) van de vier laatste jaren, te weten 2020 tot en met 2023, waarbij het laatste jaar het zwaarst meeweegt bij de berekening. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, waar de gegevens over 2022 buiten de berekening zijn gehouden in verband met de grote instroom van leerlingen met een westerse migratieachtergrond.

Voor de scholen waar veel leerlingen met een westerse migratieachtergrond onderwijs krijgen, is dit jaar een alternatieve berekeningswijze gehanteerd. Voor die vestigingen zijn de instroompercentages stapsgewijs neerwaarts bijgesteld. Daarbij is verondersteld dat de instroompercentages de komende jaren zullen afnemen naar meer normale niveaus. Hierdoor is een meer realistische instroomraming gemaakt.

Scholen die tot deze groep behoren, krijgen (in geval we over de contactgegevens beschikken) bericht van ons. Zij kunnen in het Scenariomodel-VO de in- en doorstroomcijfers aanpassen met eigen lokale en regionale inzichten. Zo kunnen ze de prognose optimaal toespitsen op hun eigen situatie. Ze kunnen voor meer informatie hierover contact met ons opnemen via scenariomodelvo@caop.nl.

Wat valt op aan de nieuwe leerlingenprognose?
De nieuwe leerlingenprognose valt lager uit dan de prognose die vorig jaar is gemaakt. De verwachting is dat tot 2032 het aantal leerlingen blijft dalen in het voortgezet onderwijs. Voor de komende 10 jaar wordt een daling van bijna 8 procent verwacht. In de factsheet leest u meer over deze en andere bijzonderheden van de nieuwe leerlingenprognose.

Lees de factsheet met de bijzonderheden van de nieuwe leerlingenprognose >>

Aan de slag met het Scenariomodel-VO
In het Scenariomodel-VO kunt u de nieuwste leerlingenprognose voor uw vestiging, school en/of bestuur inzien. Het model biedt u ook de mogelijkheid om de aannames achter de leerlingenprognose (zoals de in- en doorstroomcijfers) aan te passen met eigen lokale en regionale inzichten. Zo kunt u de prognose optimaal toespitsen op uw eigen situatie en gebruiken voor het maken van een (regionale) strategische personeelsplanning.

Ondersteuning nodig?
Heeft u nog vragen of wilt u ondersteuning bij het gebruik van het Scenariomodel-VO? Of heeft u hulp nodig bij het bespreekbaar maken van de uitkomsten van het Scenariomodel-VO binnen uw school? Onze adviseurs helpen u graag. Stuur een mail naar scenariomodelvo@caop.nl en u krijgt bericht van ons.