GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuwe werkgelegenheidscijfers voor uw regio

woensdag 27 maart 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

In de periode 2023 – 2028 zal de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs afnemen met vier procent. Toch is de verwachting dat er in 2028 een tekort van 2.914 fte aan leraren is. Dat is vijf procent van de werkgelegenheid in 2028. Benieuwd naar de cijfers voor uw regio? Op basis van gegevens van Centerdata van december 2023 hebben we nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses toegevoegd aan onze website.

Werkgelegenheid
Door de verwachte afname van het aantal leerlingen in de komende jaren, wordt verwacht dat de landelijke vraag naar leraren in de periode 2023- 2028 met 4 procent zal afnemen. In 2023 was de werkgelegenheid 60.892 fte, in 2028 is de verwachte werkgelegenheid 58.441 fte. Er zijn regio’s waar de werkgelegenheid sterker zal afnemen dan het landelijk gemiddelde. De grootste afname wordt verwacht in Drenthe: 12,3 procent. In Rotterdam en in Rijnmond wordt er geen afname, maar een toename in de werkgelegenheid verwacht met respectievelijk minder dan 1 procent en 1 procent.

Verwachte tekorten
Voor 2028 wordt een tekort van 2.914 fte aan leraren verwacht. Dat is 5 procent van de werkgelegenheid in 2028 (in 2023 ging het nog om 3,9 procent van de werkgelegenheid). In de regio Midden-Holland wordt het grootste tekort verwacht: 6,8 procent. In de regio Drenthe wordt een tekort van 3,2 procent verwacht, het laagste van alle regio’s.

In de vakken Nederlands, Wiskunde, Duits, Frans, Natuurkunde en Scheikunde worden in 2028 de grootste tekorten verwacht.

Bevoegd gegeven lesuren
In 2022 werden de meeste lessen gegeven door een bevoegde leraar, namelijk in totaal 86 procent. Dat is vergelijkbaar met 2021. Ook hier zijn weer regionale verschillen. In de top 3 met het hoogste aandeel bevoegden staan Midden-Limburg (93 procent), Zuid-Limburg (93 procent) en Midden-Gelderland (91 procent).

Wanneer het niet mogelijk is om een bevoegde leraar voor de klas te zetten, kan het zijn dat er lessen worden gegeven door iemand zonder de juiste bevoegdheid. Als de leraar onbevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingspositie, bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond. In de regio’s Midden-Holland (9 procent) en Haaglanden (8 procent) werden de meeste lesuren onbevoegd gegeven.     

Inzicht op bestuurs-, school- of vestigingsniveau?
Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Dit instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken.

Heeft u behoefte aan (kosteloze) ondersteuning bij het gebruik van het Scenariomodel-VO?
Onze adviseurs helpen u graag: scenariomodelvo@caop.nl.