GP Kees Winkelman 6329 2 LR 1600

Strategische personeelsplanning

Inleiding

Strategische personeelsplanning

Om goed onderwijs te verzorgen, nu en in de toekomst, is het belangrijk vooruit te kijken. Waar wilt u met uw school naar toe en wat is daar precies voor nodig? Hoeveel personeel heeft u daarvoor nodig, en aan welke kwalitatieve eisen moet zij voldoen?
Om wensen werkelijkheid te laten worden, moet u zo goed mogelijk navigeren. Het is daarbij zaak dat u over de juiste middelen beschikt die hierbij kunnen helpen. 

In dit dossier bundelt Voion kerninformatie over strategische personeelsplanning. Naast achtergrondinformatie verwijst dit dossier ook naar onderzoeken, praktijkverhalen en instrumenten voor het invoeren van strategische personeelsplanning.

Instrumenten

 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Deze handreiking helpt schoolbesturen keuzes te maken en in actie te komen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Hoe kan samenwerking daar een oplossing voor bieden?

 • Handreikingen strategisch HRM

  De VO-raad heeft vijf handreikingen gepubliceerd die ondersteunen bij het versterken van shrm-beleid.

 • Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

  Wilt u het strategisch personeelsbeleid binnen uwbestuur of school verder versterken? Ga aan de slag met de inspiratiebundel ontwikkeld door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.

 • Scenariomodel-VO

  Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

Onderzoeken