GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Toerekening WIA-uitkering 60-plussers

woensdag 7 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Minister Van Gennip heeft aangekondigd dat de uitkeringen van alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Ook als gekozen is voor een reguliere beoordeling.

Vereenvoudigde beoordeling
Vanwege de oplopende achterstanden bij UWV is op 1 oktober 2022 de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor de 60-plusser van start gegaan.

De vereenvoudigde WIA-beoordeling geldt voor personen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn. Een voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer beiden instemmen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling. Aan deze vereenvoudigde WIA-beoordeling komt geen verzekeringsarts te pas. Mensen worden alleen beoordeeld door een arbeidsdeskundige en krijgen dan in principe een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100). Tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben, de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering.

Als er mogelijk sprake is van duurzaamheid, kijkt er wel een verzekeringsarts mee en is er alsnog een IVA-uitkering mogelijk. Het is dus van groot belang dat de bedrijfsarts dan bij de aanlevering van het medisch dossier al heel nadrukkelijk benadrukt dat hij vermoedt dat er mogelijk sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Geen toerekening kosten aan werkgever
De kosten voor een vereenvoudigde WIA-beoordeling komen niet ten laste van de werkgever. Ook niet als deze eigenrisicodrager is. De financiering vindt namelijk plaats uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Uitbreiding doelgroep
Minister van Gennip heeft nu aangekondigd dat alle WIA-uitkeringen aan 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd vanuit het Aof. Dus ook de 60-plussers die een reguliere beoordeling door een verzekeringsarts hebben gekregen. Ook de eigenrisicodrager WGA hoeft de WGA-lasten niet te betalen als er gekozen is voor een reguliere beoordeling. Wel moeten eigenrisicodragers actief blijven werken aan re-integratie.

Let op: als werkgever zult u zelf moeten controleren dat u de uitkering niet krijgt toegerekend.