GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Uitvoeringsregels bij ontslag zijn gewijzigd

dinsdag 6 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Ze beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de ontslagprocedure.

Uitvoeringsregels bijgewerkt en uitgebreid
De uitvoeringsregels bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zijn bijgewerkt en uitgebreid. De belangrijkste wijziging is de toevoeging hoe UWV voortaan handelt als er bij een arbeidsongeschiktheidsontslag nog geen WIA-beslissing is.

Vertraging in afhandeling van de aanvraag WIA-uitkering
Als de werknemer tijdig een WIA-uitkering heeft aangevraagd, en bij UWV vertraging ontstaat in de afhandeling van die WIA-aanvraag, wordt de periode van het opzegverbod daardoor niet verlengd. Er hoeft voor het verlenen van een ontslagvergunning niet gewacht te worden op de RIV-toets of WIA-beslissing. In deze situatie moet de ontslagaanvraag met andere documenten dan de RIV-toets of WIA-beslissing worden onderbouwd. Welke andere documenten als onderbouwing kunnen dienen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De onderbouwing van een ontslagaanvraag zonder RIV-toets of WIA-beslissing moet - naast de al vereiste verklaring van de bedrijfsarts - in ieder geval informatie bevatten over:

  • de eerste ziektedag;
  • het verloop van de ziekte en het herstel (inzetbaarheid);
  • de verrichte re-integratie activiteiten.

Een chronologisch verslag daarvan van de werkgever of de bedrijfsarts is nodig (niet alle tussentijdse terugkoppelingen van spreekuurcontacten met de bedrijfsarts). Als er sprake is van een vertraagde WIA-beslissing, dan zal de werkgever een re-integratieverslag voor de RIV-toets hebben gemaakt. Dit verslag kan dan als onderbouwing bij de ontslagaanvraag toegevoegd worden. Als er onderzoek door externe deskundigen zoals een arbeidsdeskundige heeft plaatsgevonden, dan kunt u de onderzoeksverslagen als onderbouwing bijvoegen. Eventueel kunnen ook afgegeven deskundigenoordelen die relevant zijn, worden overgelegd.

Lees meer op de website van UWV>>