GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Vakantieverlof tijdens tweede ziektejaar

dinsdag 30 januari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Ben je als werknemer door ziekte niet in staat om geheel of gedeeltelijk te werken, dan wordt de bezoldiging, zeker het eerste jaar, nog volledig doorbetaald. In het tweede ziektejaar geldt doorgaans een aanspraak van 70% op het loon tijdens ziekte. Hoe zit het nu precies met de vakantierechten van een zieke werknemer gedurende het tweede ziektejaar?

Wanneer er sprake is van ziekte, is het verstandig om met de werknemer afspraken te maken over de vakantiedagen. Als een werknemer medisch in staat is om van zijn vakantie te genieten, kan hij dus gewoon vakantie opnemen. Het kan wenselijk zijn de bedrijfsarts hierbij te betrekken. Hoewel in het tweede ziektejaar doorgaans een doorbetalingsverplichting geldt van 70% van de bezoldiging, dienen de vakantiedagen die in het tweede ziektejaar worden genoten voor 100% te worden doorbetaald. Voorts geldt dat een werknemer gedurende zijn vakantie is vrijgesteld van zijn re-integratieverplichting.