GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Wet medezeggenschap op scholen gewijzigd

maandag 6 november 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Met ingang van 1 augustus 2023 is in de wet op de medezeggenschap de verplichting opgenomen voor het bestuur (en op school de directie) om bij de stukken die aan de (G)MR worden gestuurd, duidelijk aan te geven of de (G)MR om instemming of om advies wordt gevraagd of dat het stukken zijn die de (G)MR ontvangt op grond van de informatieplicht.

De invloed van het personeel op de schoolactiviteiten, is geborgd in de wet op de medezeggenschap (Wms). Medezeggenschapsraden (mr-en) en bovenschoolse gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr-en) hebben door middel van informatie-, advies- en instemmingsrecht invloed op het schoolbeleid en de besluiten van het schoolbestuur. Met de wijziging van de wet is nu dus bepaald dat het bestuur duidelijk aangeeft om welk recht het gaat als ze stukken sturen naar de (G)MR.

Bekijk ook: Informatie voor mr-leden op voion.nl