GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Wetsvoorstel verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

dinsdag 28 november 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het wetsvoorstel ‘Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten’, waarvan de internetconsultatie inmiddels gesloten is, bevat een aantal wijzigingen in de voorwaarden voor het aanstellen van flexibele arbeidskrachten.

Tijdelijke contracten
Het voorstel is om een wijziging aan te brengen in de ketenregeling om draaideurconstructies te voorkomen. Als het wetsvoorstel doorgaat, dan zou het niet meer mogelijk zijn om werknemers een nieuw tijdelijk contract aan te bieden als zij 6 maanden uit dienst zijn geweest. Een werknemer moet 5 jaar niet meer werkzaam zijn geweest bij de werkgever om hem opnieuw een tijdelijk contract te kunnen aanbieden. Ook is het de bedoeling dat afwijken van de wettelijke ketenregeling bij cao niet meer mogelijk is.

Nulurencontracten
Nulurencontracten zijn straks niet meer toegestaan voor de meeste werknemers. In het onderwijs waren nulurencontracten al niet toegestaan dus voor het onderwijs is dit geen verandering van koers.

Uitzendkrachten
De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden voor medewerkers die in dienst zijn van een schoolorganisatie. Uitzendkrachten moeten in ieder geval hetzelfde loon krijgen als een medewerker die in dienst is van de schoolorganisatie. Ook worden uitzendfasen aangepast: fase A gaat van 78 weken naar 52 weken en fase B van 6 contracten in 4 jaar naar 6 contracten in 2 jaar.

Het gaat uiteraard nog om een wetsvoorstel, er is nog géén sprake van nieuwe regelgeving.