VOION Haganum 2144

Publicaties

Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd

woensdag 17 mei 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: factsheet 'Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd'
Uitgevoerd door en in opdracht van: Voion
Datum uitgave: mei 2017

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de wet op het voortgezet onderwijs gewijzigd met betrekking tot de onderwijstijd. Scholen hebben hierdoor meer ruimte gekregen om invulling te geven aan onderwijstijd.

Begin 2017 hield Voion een enquête onder werkenden in het voortgezet onderwijs om een idee te krijgen van de mate waarin scholen bekend zijn met, en gebruik maken van, de verruimde mogelijkheden om onderwijstijd in te vullen. In dit factsheet leest u de uitkomsten van deze enquête.

Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de docenten niet weet dat die ruimte er nu is en dat er op scholen nog weinig over de mogelijkheden die de wet biedt gesproken wordt.

En u krijgt tips voor het voeren van een gesprek over de verruimde mogelijkheden.

Gerelateerde onderwerpen