GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijstijd

Inleiding

De overheid heeft regels vastgesteld voor de onderwijstijd voor leerlingen. Maar binnen deze regels is er veel speelruimte om andere keuzes te maken in de hoeveelheid, verdeling en de vorm van de onderwijstijd.

In dit kennisdossier leest u wat de huidige regels zijn rondom onderwijstijd en welke ruimte er op schoolniveau is om eigen keuzes te maken. Ook delen we onderzoeken en praktijkverhalen van scholen die in dialoog zijn gegaan over onderwijstijd en hun eigen keuzes hebben gemaakt.

Innovatielab en onderwijstijd
Vanuit het Innovatielab wil Voion scholen stimuleren na te denken over de inrichting van de onderwijstijd. In oktober en november 2022 organiseerden we dialoogsessies waarin deelnemers werden uitgedaagd om verschillende denkrichtingen te verkennen buiten de huidige wettelijke kaders.

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken