GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Onderwijstijd

Inleiding

De overheid heeft regels vastgesteld voor de onderwijstijd voor leerlingen. Maar binnen deze regels is er veel speelruimte om andere keuzes te maken in de hoeveelheid, verdeling en de vorm van de onderwijstijd.

In dit kennisdossier leest u wat de huidige regels zijn rondom onderwijstijd en welke ruimte er op schoolniveau is om eigen keuzes te maken. Ook delen we onderzoeken en praktijkverhalen van scholen die in dialoog zijn gegaan over onderwijstijd en hun eigen keuzes hebben gemaakt.

 

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken

  • Minder uren, betere lessen?

    Inzichten uit een podcastreeks over de vraag hoe meer ontwikkeltijd voor leerkrachten gecreëerd kan worden. Uitgevoerd door Ina Cijvat en Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam. Juni 2023.

  • Aan de slag met de ruimte in de onderwijstijd

    In welke mate zijn scholen bekend met, en maken gebruik van, de verruimde mogelijkheden om onderwijstijd in te vullen?