VOION Haganum 2144

Publicaties

Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid

dinsdag 31 oktober 2017 | Veilig en vitaal werken

Of het geluid op een werkplek schadelijk is, is afhankelijk van hetgeluidsniveau en de tijd dat een werknemer hieraan blootstaat. Voor een werkdag van acht uur ligt de schadegrens bij een dagelijkseblootstelling van 80 dB(A). Boven deze grens neemt het risico dat hetgehoor wordt beschadigd snel toe.

Meer informatie over de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen nemen om lawaai te beperken leest u in de Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid.

Gerelateerde onderwerpen