GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Lawaai

Inleiding

Blootstaan aan te hard geluid kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. In het voortgezet onderwijs is dit risico vooral aanwezig in praktijklokalen, muzieklokalen, gymnastiekzalen en sporthallen en door het gebruik van hoofdtelefoons.  

Door de norm Lawaai en gehoorbescherming in de Arbocatalogus-VO te hanteren is gehoorbeschadiging bij werknemers en leerlingen te voorkomen.

In de norm voor gymnastieklokalen - Algemene eisen zijn aanvullende eisen opgenomen met betrekking tot akoestische kwaliteit (niveau achtergrondgeluid en maximale nagalmtijd).

Hinderlijk geluid en slechte akoestiek in een lokaal leiden tot slechte spraakverstaanbaarheid en vermoeidheidsklachten (zie Programma van Eisen Frisse scholen voor normen voor ruimteakoestiek en een toelichting op (over)vermoeidheidsklachten als gevolg van hinderlijk geluid in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde).

Inspiratie