VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Brochure Schadelijk Geluid

vrijdag 26 oktober 2012 | Veilig en vitaal werken

Of het geluid op een werkplek schadelijk is, is afhankelijk van hetgeluidsniveau en de tijd dat een werknemer hieraan blootstaat. Voor een werkdag van acht uur ligt de schadegrens bij een dagelijkseblootstelling van 80 dB(A). Boven deze grens neemt het risico dat hetgehoor wordt beschadigd snel toe.

Meer informatie over de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen nemen om lawaai te beperken leest u hier in de brochure.

Gerelateerde onderwerpen