VOION Haganum 2144

Publicaties

De relatie tussen het schoolklimaat en de prestaties van leerlingen in het primair onderwijs

dinsdag 20 juli 2021 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een onderzoek naar of het binnenklimaat van de school invloed heeft op de leerprestaties van basisschoolleerlingen in Nederland.
Auteur: Silke Daals
Datum: 8 juli 2021

Vanwege de Coronapandemie is de luchtkwaliteit in schoolgebouwen een veelbesproken onderwerp. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat in 25% van de schoolgebouwen de luchtkwaliteit niet in orde is. Door de relatie tussen het ventilatieniveau in een schoolgebouw en de spreiding van het coronavirus, is de vraag naar ventilatiecontroles groot. Als gevolg hiervan groeit de beschikbare data over de luchtkwaliteit in schoolgebouwen.

Wat betekent de slechte luchtkwaliteit voor de leeromgeving van leerlingen en hun leerprestaties? Heeft een slecht binnenklimaat invloed op de prestaties van leerlingen?

Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen de luchtkwaliteit in het schoolgebouw en de prestaties van leerlingen in het primair onderwijs. Heeft het binnenklimaat van de school invloed op de prestaties van basisschoolleerlingen in Nederland? Dit wordt onderzocht middels interviews met leerkrachten en een statistisch onderzoek. Dit onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken, omdat het een mix is van een kwalitatieve- en kwantitatieve benadering, wat nog niet eerder is gedaan.

Conclusie
Een goed binnenklimaat heeft een positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen in het primair onderwijs, is de conclusie die uit dit onderzoek getrokken mag worden. Met als kanttekening dat er meer factoren invloed hebben op de prestaties van leerlingen, dan het binnenklimaat van het schoolgebouw alleen.

Bekijk de volledige resultaten en conclusie >>

Gerelateerde onderwerpen