Veilig en vitaal werken

Binnenklimaat

Inleiding

Binnenklimaat

Een slecht binnenklimaat heeft meer ziekteverzuim tot gevolg en heeft invloed op de leerprestaties van leerlingen. Vaak wordt door verkeerd ontwerp en/of gebruik en slecht onderhoud aan ventilatiesystemen en gebouwen tijdens de lessen onvoldoende verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht doelmatig afgevoerd. De kwaliteit van oplossingen rond binnenklimaat is vooral gebaat bij een combinatie van maatregelen op het gebied van gebouw, gedrag en organisatie. 

Instrumenten

  • Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

    Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Inspiratie

Onderzoeken