GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Binnenklimaat

Inleiding

Binnenklimaat

Een optimaal binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en onderwijspersoneel in de school. Daarnaast zijn de leerprestaties in een goed geventileerde onderwijsruimte beter en worden aanwezigen minder blootgesteld aan voor de gezondheid nadelige binnenmilieufactoren.

Goed ventileren op school, het toevoeren van frisse buitenlucht en afvoeren van vervuilde binnenlucht, is één van de belangrijkste maatregelen om tot een gezond binnenklimaat te komen. Leraren en ander personeel in de school hebben een belangrijk aandeel in het op tijd starten met ventileren door bijvoorbeeld het op tijd openen van roosters of klepramen, het bedienen van de ventilatie of het aanvullend luchten. Een (in elk schoollokaal verplichte) kooldioxidemeter (CO2-meter) helpt om op tijd de juiste ventilatieacties te nemen. Een goed binnenklimaat wordt dus bereikt door een combinatie van technische, gedragsmatige en organisatorische maatregelen.

Instrumenten

  • Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

    Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Inspiratie

Onderzoeken