Arbo Vo 298

Veilig en vitaal werken

Binnenklimaat

Inleiding

Binnenklimaat

Een slecht binnenklimaat heeft meer ziekteverzuim tot gevolg en heeft invloed op de leerprestaties van leerlingen. Vaak wordt door verkeerd ontwerp en/of gebruik en slecht onderhoud aan ventilatiesystemen en gebouwen tijdens de lessen onvoldoende verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht doelmatig afgevoerd. De kwaliteit van oplossingen rond binnenklimaat is vooral gebaat bij een combinatie van maatregelen op het gebied van gebouw, gedrag en organisatie. 

  • Normen binnenklimaat
    In de Arbocatalogus-VO zijn de normen voor het binnenklimaat in het voortgezet onderwijs opgenomen:
  • Bouwen aan frisse scholen
    Wanneer er verbouw- en nieuwbouwplannen zijn of nieuwe klimaatinstallaties nodig zijn, is het belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw of de installaties. Naast een optimaal binnenmilieu is daarbij ook een beperkt energiegebruik essentieel – alleen al vanwege de kosten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het Frisse scholen programma overgenomen van het Agentschap NL. Daar vindt u alle tools voor de nieuw- of verbouw van een duurzame school.

 

Instrumenten

  • Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

    Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Inspiratie

Onderzoeken