VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De staat van strategisch personeelsbeleid (HRM) in het vo

maandag 27 maart 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: onderzoek naar het strategisch HRM-beleid in het voortgezet onderwijs
In opdracht van: VO-raad
Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht
Datum rapport: februari 2017

Het Algemeen Bestuur (AB) van de VO-raad is van mening dat er in de sector voortgezet onderwijs meer gebeurt op het gebied van Strategisch HRM dan zichtbaar kan worden gemaakt met de huidige monitoring. Ze wil daarom inzicht krijgen in de manier waarop schoolbesturen werk maken van Strategisch HRM.

Het beeld dat uit het onderzoek onder 102 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs naar voren komst is aanzienlijk positiever dan het overheersende beeld in het publieke en politieke debat. De meeste besturen in het voortgezet onderwijs stemmen het personeelsbeleid goed af op de strategische doelstellingen.

Samenvatting
De meeste scholen bieden ruimschoots HR-voorzieningen aan hun medewerkers aan – met name gericht op ondersteuning van hun professionele bekwaamheid – en dit HRM-beleid wordt al behoorlijk goed afgestemd op het onderwijsbeleid en de schoolambities.
Het onderzoek laat ook zien dat er in de sector meer gebeurt op het gebied van strategisch personeelsbeleid dan wat doorgaans wordt verondersteld. Dit komt omdat vaak alleen wordt gekeken naar opzichzelfstaande HRM-activiteiten, zoals gevoerde functioneringsgesprekken. Activiteiten zoals lesobservaties en gesprekken naar aanleiding van feedback op de les, of het bevorderen van welzijn op het werk en de werk-privébalans, worden in de praktijk niet door alle betrokkenen als HRM-activiteiten herkend en benoemd.

Winst te boeken
Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat er nog winst is te boeken binnen de sector. Zo zijn er nog verschillen in de mate waarin en de wijze waarop besturen strategisch personeelsbeleid ontwikkelen en implementeren.
Daarnaast blijkt dat besturen nog in mindere mate concrete HR-maatregelen hebben ontwikkeld gericht op enkele afspraken in het sectorakkoord, zoals de ontwikkeling van differentiatie- en ICT-vaardigheden. Ook bieden besturen in aanzienlijk mindere mate HR-voorzieningen aan hun medewerkers gericht op actuele maatschappelijke issues (werkdruk, vitaliteit, werkzekerheid). Als belangrijkste belemmerende factoren ervaren vo-besturen het gebrek aan ruimte voor beleidsontwikkeling en regeldruk.

Aanbevelingen
In het onderzoek worden diverse aanbevelingen gedaan aan besturen om het strategisch personeelsbeleid verder te versterken. Zo wordt besturen geadviseerd om voor het eigen bestuur en hun school/scholen na te gaan in welke mate het HR-beleid de (onderwijskundige) opbrengsten realiseert die ermee worden beoogd. Ook doen de onderzoekers de aanbeveling om te werken aan de (verdere) ontwikkeling van een professionele leercultuur binnen scholen, de versterking van de positie van team- en afdelingsleiders en het maken van afspraken die zich richten op het vergroten van de professionele deskundigheid van schoolleiders op het gebied van strategisch HRM.

Voor vragen over het onderzoek of strategisch HRM kunt u contact opnemen met senior beleidsadviseur Bas de Wit van de VO-raad, via basdewit@vo-raad.nl

Gerelateerde onderwerpen