VOION Haganum 2144

Publicaties

Effecten van het Opleiden in de School

dinsdag 29 november 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Conclusies onderzoek RuG naar de effecten van het Opleiden in de School
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Uitgave rapport: november 2016 


De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen en het professionele welbevinden van aankomend en beginnend leraren die worden opgeleid en werken op een opleidingsschool, in vergelijking tot leraren die werken en leren op niet-opleidingsscholen. Alle resultaten wijzen in dezelfde richting: leraren profiteren ervan als de lerarenopleiding en de school samenwerken bij hun opleiding en verdere professionalisering. 

Deze bevindingen bevestigen eerdere onderzoeksuitkomsten die de waarde van de intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen hebben aangetoond