GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Partnerschappen Samen Opleiden

Inleiding

Binnen het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Er zijn ruim 60 partnerschappen/opleidingsscholen voor het voortgezet onderwijs verdeeld over heel Nederland.

Meer informatie:

  • Deze factsheet geeft inzicht in de landelijke stand van zaken over het aantal studenten dat opgeleid wordt binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) met betrekking tot de ambitie 100% Samen Opleiden. De regionale factpacks met data per instelling zijn beschikbaar bij de opleidingen en kunnen op regionaal niveau of door de aan de instelling verbonden partnerschappen gebruikt worden bij het bepalen van de groeistrategie.
  • Via de landkaart op het Platform SO&P vind je alle Partnerschappen Samen Opleiden in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. 

Wilt u weten welke opleidingsscholen en andere samenwerkingsverbanden in het vo actief zijn? En u laten inspireren door activiteiten en praktijkverhalen uit de regio? Kijk dan op Regio in beeld >>

 

 

 

 

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken