VOION Haganum 2144

Publicaties

Effecten van LeerKRACHT op schoolcultuur en onderwijskwaliteit

woensdag 18 augustus 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar de bijdrage van leerKRACHT op schoolcultuur en onderwijskwaliteit
Uitgave: NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)
Datum: 2021

In scholen met een lerende schoolcultuur voeren leraren voortdurend het gesprek over de verbetering van het onderwijs voor hun leerlingen. Dat vertaalt zich in het handelen van leraren in de klas en heeft een positief effect op de kwaliteit van onderwijs.

Het programma van Stichting leerKRACHT heeft als doel een transformatie naar een lerende schoolcultuur op gang te brengen waarin leraren samenwerken om het onderwijs te verbeteren en waarbij de schoolleiding een ondersteunde rol speelt. Hiervoor brengt Stichting leerKRACHT een aantal instrumenten de school in.

Dit onderzoek richt zich op de bijdrage van de leerKRACHT-aanpak aan de ontwikkeling van de lerende schoolcultuur, het handelen van leraren in de klas, en cognitieve leerresultaten van leerlingen in het primair onderwijs. Tevens is geanalyseerd wat de achterliggende mechanismen zijn die bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het onderzoek werd uitgevoerd onder twee cohorten leerKRACHT-scholen. Gegevens werden verzameld onder leraren, schoolleiders en de externe expertcoaches vanuit Stichting leerKRACHT. Daarbij zijn gegevens verzameld over de uitvoering van de aanpak.

Conclusies

  • Met het leerKRACHT-programma kan de samenwerking van leraren aan hun lessen en onderwijs worden gestimuleerd. Door de instrumenten van het programma wordt bewerkstelligd dat leraren meer met elkaar over onderwijs praten en daar actiegericht samen mee aan het werk gaan. Om het samenwerken van leraren op een op leerKRACHT gebaseerde manier succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat er in scholen een vast moment in de organisatie van de sessies is en dat er een veilige sfeer bestaat waarin verantwoordelijkheid voor het onderwijs wordt gedeeld. Stichting leerKRACHT biedt hiervoor praktische handvatten aan leraren en schoolleiders door te sturen op ritme, structuur en focus bij het gebruik van de instrumenten.
  • Er lijkt een grotere kans te zijn op ontwikkeling van een lerende schoolcultuur als scholen de leerKRACHT-instrumenten in combinatie gebruiken. Daarnaast valt op dat met name de instrumenten bordsessie, lesontwerp en schoolcoach een belangrijke rol hierin vervullen.
  • De invulling die de schoolleider geeft aan zijn/haar rol is van belang voor het succes van de implementatie van het programma. Dat doet de schoolleider door het gebruik van de instrumenten te stimuleren en door de invulling die hij/zij geeft aan de samenwerking met de externe expertcoach en de interne schoolcoach. Bovendien zorgt de schoolleider voor een goede facilitering in tijd voor de leraren om samen te kunnen werken, hebben de leraren en schoolleiders al een beginnende lerende houding en visie en bestaan de teams uit ongeveer acht personen en zijn deze meer homogeen op bijvoorbeeld leerjaren, vaksecties of onder-/bovenbouw.

Download de eindrapportage van het vierjarig onderzoek Over de kracht van de leerKRACHT >>
Bekijk de eerste resultaten van het onderzoek 2019 >>