VOION Haganum 2144

Publicaties

Handboek huisvesting bewegingsonderwijs en Basisinventaris bewegingsonderwijs

donderdag 5 december 2019 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Handboek huisvesting bewegingsonderwijs en Basisinventaris bewegingsonderwijs
Door: Koninklijke vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
Datum: herziene versie september 2019

Het handboek huisvesting bewegingsonderwijs gaat vooral over eisen die aan sportaccomodaties gesteld worden. Het document bevat normen en aanbevelingen voor de bouw, inrichting en het onderhoud van sporthallen of gymzalen. Maar ook voor ruimtes als douches, kleedkamers en docentenruimte. Ook bevat het handboek informatie over wie waarvoor verantwoordelijk is als bijvoorbeeld de gemeente eigenaar is. In het handboek wordt ook aandacht besteed aan de benodigde inventaris en wordt verwezen naar de uitgebreide basisinventarislijst.

Basisinventaris bewegingsonderwijs
De Basisinventaris bewegingsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs heeft als doel te ondersteunen in keuzes voor een goede inrichting van gymnastieklokalen en sporthallen/-zalen voor bewegingsonderwijs. Dit document heeft geen wettelijk karakter maar geeft een advies om tot goede randvoorwaarden voor het goed leren bewegen van leerlingen te komen. De basisinventarislijst geeft een inhoudelijk en financieel kader. Uiteindelijk is het vakwerkplan bewegingsonderwijs en/of de gebruikte methode de basis om te komen tot een juiste inrichting.  

Gerelateerde onderwerpen