GP Kees Winkelman 7527 LR 1600

Veiligheid in vak- en praktijklokalen

Inleiding

'Als het gaat om veiligheid en gezondheid is de verleiding groot om terug te vallen op de regels. Maar met gedachteloos toepassen van de regels worden arbeidsomstandigheden niet veiliger of gezonder', zegt Rick van Workum, programmaleider Veilig, gezond & vitaal werken bij Voion. ‘Zelf blijven nadenken en je oordeel vormen blijft belangrijk.' (lees het volledige artikel).
 Voion wil scholen hierin graag ondersteunen. Dit doen we onder meer door:

Verder vindt u op dit gedeelte van de site antwoorden op relevante vragen over veiligheid in praktijklokalen:

Heeft u nog vragen of opmerkingen over veilig werken in vak- en praktijklokalen? Laat het dan weten
                                                                         

Instrumenten

 • Arbocatalogus-VO

  De site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

 • Kwaliteitskader Huisvesting PO-VO

  Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

 • Veiligpracticum.nl

  Wilt u veilig werken in een praktijklokaal?

 • VO-signalen

  Overzichtspagina met VO-signalen uitgebracht door Voion. Een VO-signaal geeft informatie en advies over een specifiek onderwerp m.b.t. veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie

Onderzoeken

 • Arbobalans 2022

  Betreft: tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de kwaliteit van arbeid in Nederland. In opdracht van: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgevoerd door: TNO, maart 2023.

 • Verdiepend onderzoek arbeidsongevallen: Van gewenning naar herkenning

  Betreft: Een verdiepend onderzoek naar honderd ernstige arbeidsongevallen met machines. In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgave: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2018.

 • De Staat van arbeidsveiligheid

  De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten, door de Inspectie SZW