VOION Haganum 2144

Publicaties

Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker

woensdag 9 september 2020 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Handreiking met praktische informatie en adviezen om preventiemedewerkers te ondersteunen in hun taken
Door: SER en de Stichting van de Arbeid
Datum: juni 2020

Het voornaamste doel van deze handreiking is om preventiemedewerkers te ondersteunen in hun taken. Daarom bevat de handreiking praktische informatie over de organisatorische keuzes die rondom de functie in een organisatie moeten worden gemaakt, over belangrijke onderdelen van het arbobeleid, over samenwerking met andere spelers in en buiten het bedrijf en over de manier waarop een preventiemedewerker effectief kan adviseren. Daarnaast bevat elke paragraaf praktische aanbevelingen voor de preventiemedewerker. De handreiking is ook bruikbaar voor personen en organen binnen bedrijven die betrokken zijn bij de keuzes rond de preventiemedewerker zoals directieleden, de hr/p&o-afdeling en de medezeggenschap.

Gerelateerde onderwerpen