Arbo Vo 192

Veilig en vitaal werken

Preventiemedewerker

Inleiding

In artikel 13 van de Arbowet is opgenomen dat elke werkgever (lees: elk schoolbestuur) zich voor de naleving van de arbowetverplichtingen laat bijstaan door één of meerdere deskundige medewerkers; doorgaans aangeduid als preventiemedewerkers.

Of er 1 of meerdere preventiemedewerkers nodig zijn hangt af van:

 • de hoeveelheid werk/maatregelen die uit de RI&E en het uit het plan van aanpak voortvloeien
 • bij wie de maatregelen thuishoren (conciërges, facilitair, toa-scheikunde etc.)
 • de manier waarop de arbozorg georganiseerd is (zie ook bij functieprofiel)

De preventiemedewerker (soms ook arbocoördinator genoemd) is (dus) een ‘gewone’ medewerker met een extra taak. Hij biedt ondersteuning bij de zorg voor de veiligheid en gezondheid in school.

Per 1 juli 2017 heeft de P(G)MR instemmingsrecht over de keuze van de persoon/personen van preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. De werkgever kan dus niet zelfstandig een of meerdere werknemers aanwijzen die de taken van preventiemedewerker gaan uitvoeren. Ook mag de
P(G)MR gebruik maken van haar initiatiefrecht om een aanstellingsprocedure voor de benoeming van de preventiemedewerker voor te stellen.

Instrumenten

 • Arbocatalogus-VO

  De site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

 • Veilige praktijklokalen

  Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen

 • VO-signalen

  Overzichtspagina met VO-signalen uitgebracht door Voion. Een VO-signaal geeft informatie en advies over een specifiek onderwerp m.b.t. veilig en vitaal werken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie