VOION Haganum 2144

Publicaties

Handreiking toezien op goed personeelsbeleid

maandag 6 mei 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Een handreiking over waarom toezien op de kwaliteit van het personeelsbeleid zo belangrijk is voor de Raad van Toezicht (RvT). 
Uitgave: VTOI-NVTK
Datum: februari 2024

In deze handreiking wordt ingegaan op de manier waarop het intern toezicht kan toezien op de kwaliteit van het Personeelsbeleid. Deze handreiking maakt onderdeel uit van een serie handreikingen waarin de belangrijkste aspecten van het toezicht in het onderwijs en de kinderopvang worden behandeld.

Een belangrijke ontwikkeling is dat er steeds meer gevraagd wordt naar een strategische aanpak van het personeelsbeleid: een strategisch HR-beleid. In deze handreiking wordt uitgelegd hoe het AMO-model (Ability, Motivation en Opportunity) daarin kan bijdragen en waar de RvT op kan letten. Strategisch HR-beleid is een onderwerp van de professionele dialoog tussen bestuur en intern toezicht. In deze handreiking staat een gespreksleidraad met essentiële vragen en onderwerpen voor deze dialoog.

Inhoud:

  • Waarom toezien op de kwaliteit van het personeelsbeleid?
  • Van Personeelsbeleid naar Strategisch HR-beleid
  • Het AMO-model voor personeelsbeleid
  • Aandachtspunten voor de Raad van Toezicht
  • Inhoudelijke vragen
  • Procesvragen
  • Rol voor een specifieke commissie of voor koppeling aan werkgeverscommissie?

Gerelateerde onderwerpen