VOION Haganum 2144

Publicaties

Hoe tevreden en loyaal zijn medewerkers in het po en het vo?

maandag 13 november 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: onderzoek naar tevredenheid en loyaliteit van medewerkers in het po en vo (leraren en ondersteuners)
Uitgevoerd door: DUO Onderwijsonderzoek & Advies
Datum: oktober 2023

Medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) zijn (zeer) tevreden met hun werk. Uit een onderzoek waarin de tevredenheidscijfers van de periode 2021-2023 werden vergeleken met de periode 2017-2019 blijkt: medewerkers in het po zijn nog tevredener geworden en nog loyaler aan hun school geworden, de tevredenheidscijfers in het vo zijn juist (licht) gedaald. Aan het onderzoek hebben in totaal 30.000 medewerkers in het po en vo (leraren en onderwijsondersteuners) deelgenomen.

Medewerkers in het vo zijn minder tevreden in vergelijking met de periode 2017-2019. De tevredenheidsscores liggen inmiddels lager dan die van ‘werkend Nederland-totaal’ (eenvoudig gezegd: medewerkers in het vo zijn minder tevreden met hun werk dan de gemiddelde werkende Nederlander).

Met name de tevredenheid met de werkdruk (6.2) en de interne communicatie op school (6.2) scoren laag in het vo. Opvallend is ook dat de kwaliteit van het onderwijs zoals dat op de eigen school wordt verzorgd een bescheiden 7.1 scoort (een lagere score dan een aantal jaren geleden), wat staat voor ‘redelijk tevreden met het onderwijs’. M.a.w. medewerkers in het vo oordelen gereserveerd over de kwaliteit van het onderwijs op hun eigen school.

Medewerkers in het vo zijn in vergelijking met hun collega’s in het po gereserveerd over de professionaliteit van de cultuur op hun school: de besluitvorming verloopt niet professioneel (5.9), de cultuur is minder open (6.7) en de leerlingen staan minder centraal (6.8).

Gerelateerde onderwerpen