GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Werkdruk en werkstress

Inleiding

Ieder werk kent periodes van werkdruk. Als dit een korte periode duurt, is dat geen probleem; bijna iedereen heeft voldoende veerkracht om daarvan te herstellen. Langdurige werkdruk kan de balans echter verstoren en kan leiden tot stressverschijnselen zoals slapeloosheid, verhoogde bloedruk, hoofdpijn en uitputting. Dit noemen we werkstress. Werkstress is de voornaamste oorzaak van verzuim in het voortgezet onderwijs. Het is dan ook van groot belang om werkstress tijdig te onderkennen en adequate maatregelen te nemen.
Door het bieden van informatie, onderzoeken, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden ondersteunt Voion scholen om een gezonde en veilige werk- en leeromgeving te creëren; een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over werkdruk en werkstress in de vo-sector. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden op vragen:

Instrumenten

 • Arbocatalogus-VO

  De site met de arbonormen voor het voortgezet onderwijs, gezamenlijk vastgelegd door sociale partners.

 • Arboscan VO

  De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen met de Arboscan-VO gemakkelijk zelf hun arborisico’s inventariseren en analyseren en daarop hun arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

 • Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier'

  Om echt iets aan werkdruk te doen, zijn persoonlijke passende oplossingen belangrijk. De gesprekshandleiding geeft praktische handvatten zodat leidinggevende en werknemer in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen om werkdruk te verlagen.

 • Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs

  De Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs biedt scholen handvatten bij het doorlopen van het proces om het onderwijs anders te organiseren.

 • Handreiking Arbobeleid(splan)

  Een leidraad voor hoe scholen de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren.

 • KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan

  Hebben jullie een werkdrukplan gemaakt voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen? En is dit het moment om stil te staan bij hoe de uitvoering nu loopt? Voion heeft voor scholen die in dit stadium van de uitvoering zitten de KoersKaart Evalueer jullie werkdrukplan ontwikkeld. Via de stappen in de koerskaart kunnen werknemers met elkaar bespreken of en hoe het werkdrukplan bijgesteld moet worden.

 • Koerskaart Werkdrukplan

  Voion heeft ter ondersteuning van het opstellen van de werkdrukplannen voor de collectieve werkdrukmiddelen een Koerskaart Werkdrukplan opgesteld. Via de stappen in deze koerskaart gaan deelnemers met elkaar in overleg over oorzaken van werkdruk en mogelijke oplossingen en komen ze tot maatregelen die worden opgenomen in het werkdrukplan.

 • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag

  In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.

 • Teamwerk-VO

  Teamwerk-VO is een procesaanpak, waarmee je als school zelf aan de slag gaat om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Centraal daarin staat een dialoog waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor energievreters.

 • Video’s procesbegeleiding

  Bent u benieuwd hoe u een gesprek over werkdruk praktisch en kundig aanpakt? Wilt u tips om het nog beter te doen? Deze drie video’s kunnen helpen om het gesprek goed voor te bereiden en te begeleiden.

 • Voortgezet Werkplezier

  Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is.

 • Welzijnscheck-VO

  Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk.

 • Werkbalans

  In opdracht van de cao-tafel VO heeft Voion samen met TNO, YouFacilitate en het Haarlem College een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de verdeling van niet-lesgebonden taken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie

Onderzoeken