VOION Haganum 2144

Publicaties

Kenmerken van een lerende organisatie

dinsdag 7 april 2015 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Uitgegeven door: School aan Zet
Publicatiedatum: maart 2015
 
School aan Zet versterkt scholen in hun ontwikkeling naar meer professionele lerende organisaties die zichzelf continu ontwikkelen. Maar waardoor kenmerken lerende organisaties zich? Om gefundeerd antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft de Universiteit Utrecht in opdracht van School aan Zet hiernaar onderzoek gedaan bij twaalf VO-scholen die al vergevorderd zijn in hun ontwikkeling naar een lerende organisatie. De brochure ‘Kenmerken van een lerende organisatie’ biedt op basis van het onderzoek handvatten voor scholen die zich (verder) willen ontwikkelen naar een lerende organisatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de lerende organisatie zich kenmerkt door:
- leren in teamverband vanuit een duidelijke structuur;
- een lerende cultuur op school;
- een directie die het leren faciliteert en stimuleert.

In termen van opbrengsten van een lerende organisatie, rapporteren schoolleiders met name over een hogere tevredenheid onder docenten. Ook blijken leerlingen zich meer gehoord te voelen en tonen ouders en bedrijven meer betrokkenheid en vertrouwen.

De resultaten van het onderzoek bieden nog veel meer interessante inzichten. Het bundelt goede aanpakken en ervaringen van scholen met de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Daarnaast is er een bruikbare selectie gemaakt van de beschikbare theorie over de lerende organisatie.