VOION Haganum 2144

Publicaties

Kern van het vak!

woensdag 4 mei 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Kern van het vak! Een gedeelde kennisbasis voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs
Uitgave: Stichting Schoolleidersregister VO, maart 2016

Op 31 maart 2016 is tijdens het VO-congres de publicatie Kern van het vak! Een gedeelde kennisbasis voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gepresenteerd, met daarin de kern en de context van het schoolleidersvak. De kennisbasis vormt een aanvulling op, en hangt nauw samen met de beroepsstandaard en het schoolleidersregister.

De eerste stap naar het register was de totstandkoming van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO. De beroepsstandaard biedt helderheid over het ‘wat’. Maar schoolleiders bepalen zelf, binnen hun eigen context, volgens welke koers zij zich ontwikkelen en hoe zij de elementen van de standaard vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Het vak van schoolleider is divers en de invulling daarvan is niet louter op basis van de beroepsstandaard te bepalen. Daarom heeft het Schoolleidersregister VO een kennisbasis ontwikkeld met daarin de kern en de context van het schoolleidersvak.

De kennisbasis voor schoolleiderschap is te definiëren als een breed fundament van toepasbare, overdraagbare kennis over effectieve interventies, dat het vak van schoolleiders omlijnt en waarop zij hun handelen kunnen baseren. Het is geen basiskennis, maar is bedoeld om schoolleiders te ondersteunen bij hun professionalisering.

Van 7 professionaliseringsthema’s wordt beschreven waarom ze relevant zijn, waar ze over gaan en wat ze betekenen voor de dagelijkse praktijk en professionele ontwikkeling van de schoolleider. De thema’s zijn:

 1. Persoonlijk leiderschap
 2. Kwaliteitsontwikkeling
 3. Inrichten van het (toekomstig) onderwijs
 4. Verbinding met de omgeving
 5. Regie en strategie
 6. Leiding geven aan verandering
 7. Diversiteit

Steeds is de koppeling gemaakt tussen de vijf – meer abstracte –basiscompetenties uit de beroepsstandaard en de concrete betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk. De vijf basiscompetenties zijn:

 1. Creëren van een gezamenlijke visie en richting
 2. Realiseren van een coherente organisatie
 3. Bevorderen van samenwerken, leren en onderzoeken
 4. Strategisch omgaan met de omgeving
 5. Analyseren en probleem oplossen

Bij elk thema is de vraag hoe de schoolleider – met inachtneming van zijn eigen specifieke context – aan zijn competenties kan werken. Welke uitdagingen horen erbij? Welke vragen kan de schoolleider zich stellen? En wat is er uit onderzoek bekend over de rol van schoolleiders?