VOION Haganum 2144

Publicaties

Beroepsstandaard Schoolleiders VO en katern Richting geven aan professionele ontwikkeling

maandag 14 juni 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd januari 2021.
Katern Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd juni 2021.

In januari 2021 verscheen de vernieuwde beroepsstandaard schoolleiders VO. Deze beroepsstandaard staat met de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten dicht bij de praktijk van de schoolleider. Zo helpt de beroepsstandaard schoolleiders om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en eigenaar te zijn van hun professionele ontwikkeling.

De vernieuwde beroepsstandaard is tot stand gekomen op basis van interviews, een literatuurstudie en een vergelijking van internationale beroepsstandaarden. Er zijn tussentijds feedbackrondes gehouden met de Adviesraad van Schoolleiders van de VO-raad, experts en de Denktank van SRVO, bestaande uit schoolleiders.

In samenwerking met het Schoolleidersregister VO (SRVO) publiceert de VO-academie in juni 2021 het herziene katern ‘Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard schoolleiders VO’. Het katern kan gezien worden als een handboek bij de beroepsstandaard: het geeft concrete handvatten voor de manier waarop de standaard kan worden gebruikt bij de professionele ontwikkeling van schoolleiders en voor de ontwikkeling van de schoolorganisatie.