VOION Haganum 2144

Publicaties

Leraar: Een professie met perspectief

maandag 9 maart 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Leraar: Een professie met perspectief
Uitgevoerd door: Snoek, M., De Wit, B., & Dengerink, J.
Datum: februari 2020

Leraar zijn is een mooi beroep dat bijdraagt aan de ontwikkeling en toekomst van jongeren. Een beroep waar leraren vol passie aan beginnen. De kunst is om die passie een loopbaan vast te houden. Variatie, ontwikkeling uitdaging en erkenning zijn daarbij sleutelwoorden. Het drieluik Leraar: een professie met perspectief verkent op basis van inzichten uit onderzoek hoe leraren hun werk betekenisvol kunnen houden, voor henzelf en voor de leerlingen.

Er is nog weinig aandacht en erkenning voor loopbaanmogelijkheden voor meer ervaren leraren, bijvoorbeeld door zich te ontwikkelen tot een expert op een specifiek terrein. Om daaraan te werken zijn goede beelden nodig over hoe loopbanen van leraren eruit zouden kunnen zien en ondersteund kunnen worden. Om die reden werd twee jaar geleden ‘Een beroepsbeeld voor de leraar’ gepubliceerd. Met ontwikkellijnen voor verdieping en verbreding van het beroep.

Dit beroepsbeeld biedt een perspectief op loopbaanontwikkeling en mogelijkheden voor doorgaande professionele ontwikkeling in het leraarsberoep. Het drieluik Leraar: een professie met perspectief bouwt hier op voort. In dit drieluik wordt het denken over loopbaanontwikkeling van leraren verdiept, worden kritische kanttekeningen geplaatst, worden nieuwe perspectieven ontsloten en draagt het bij aan een gemeenschappelijke taal rondom het leraarsberoep. De auteurs die bijgedragen hebben aan het drieluik vertalen kennis en inzichten uit onderzoek naar concrete implicaties en handreikingen voor de praktijk. Daarmee biedt dit drieluik handvatten en nieuwe perspectieven voor het vormgeven van de loopbaanontwikkeling van leraren.

Het drieluik kent de volgende opbouw:
Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld
gaat in op de vraag hoe het denken in termen van loopbanen kan bijdragen aan een aantrekkelijk beroep en aan de passie van leraren en hoe leraren hun expertise ontwikkelen gedurende die loopbaan;
Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep
gaat in op de inhoud van de diverse ontwikkel-richtingen in het beroep en loopbaanmogelijkheden van de leraar, en hoe leraren zich daarin verder kunnen ontwikkelen;
Deel 3: De leeromgeving van leraren
beantwoordt de vraag hoe de individuele en gezamenlijke professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling van leraren kunnen worden bevorderd.

Gerelateerde onderwerpen