VOION Haganum 2144

Publicaties

Onderzoek naar verschillen in leerlingenprognoses

maandag 6 maart 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Betreft: onderzoek naar de verschillen, overeenkomsten en trefzekerheid van de leerlingenprognoses van DUO en Voion
Door: Voion i.s.m. MOOZ Onderzoek
Datum: maart 2023

Er zijn verschillende prognosemodellen voor de onderwijsarbeidsmarkt beschikbaar, waaronder die van DUO en Voion, die weergeven hoe de leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs zich ontwikkelen. Voor schoolbesturen is het belangrijk om inzicht in deze ontwikkeling te krijgen om strategische keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

In de praktijk blijkt dat de uitkomsten van de prognoses van DUO en Voion verschillen. Voion heeft i.s.m. MOOZ Onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten tussen de prognosemodellen van Voion en DUO en naar de trefzekerheid van beide modellen.

Belangrijkste conclusies:
Overeenkomsten en verschillen prognoses DUO en Voion
De leerlingenprognoses van DUO en Voion komen, qua methodiek, in grote lijnen overeen. Er zijn wel verschillen in gebruikte data (bevolkingsprognoses) en aannames rondom o.a. de instroom en doorstroom van leerlingen.
Uit de analyse blijkt dat de prognose van DUO de komende jaren hoger uitvalt dan die van Voion, maar op de lange termijn is het beeld omgekeerd. Dit geldt voor de prognoses van 2021 die gemaakt zijn op basis van de telgegevens van 1 oktober 2020. Regionaal tonen de prognoses van 2021 ook verschillen. Voor de meeste regio’s wordt een daling van het aantal leerlingen voorspeld, maar de omvang hiervan verschilt.

Welke prognose is beter?
Na analyse van de prognoses van de afgelopen jaren blijkt dat de prognoses van DUO en Voion min of meer even goed zijn. In de ene regio scoort de prognose van DUO beter en in de andere regio die van Voion. En hetzelfde geldt op schoolniveau.

Eigen scenario’s en strategische personeelsplanning maken met het Scenariomodel-VO
De prognoses van Voion zijn via het Scenariomodel-VO kosteloos in te zien. Voordeel van het Scenariomodel-VO is dat u de leerlingenprognoses met eigen lokale gegevens kunt bewerken en eigen scenario’s kunt doorrekenen waardoor u nog betrouwbaardere prognoses kunt maken. Ook kunt u ze gebruiken - in combinatie met eigen formatiegegevens - voor het maken van een strategische personeelsplanning (SPP). Verder is het mogelijk om de data van DUO en Voion t.o.v. elkaar te vergelijken.