VOION Haganum 2144

Publicaties

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

donderdag 1 april 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: quickscan naar beschikbare kennis en interventies, succesfactoren en processtappen voor een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren
Uitgevoerd door: Capgemini Invent
In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: februari 2021

Het Pensioenakkoord brengt een belangrijke maatschappelijke opgave met zich mee om werkend Nederland duurzaam inzetbaar te houden en werk te maken van Leven lang ontwikkelen. Het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen (MIP), dat uit het pensioenakkoord voortvloeit, biedt bovensectorale, structurele en aanvullende ondersteuning op deze onderwerpen. De totstandkoming en vormgeving van activiteiten vindt plaats in overleg met sociale partners en richten zich met name op kennis en bewustwording.

Deze QuickScan geeft een overzicht van huidige wetenschappelijke- en praktijkkennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Daarmee zijn  kennis en interventies inzichtelijk en toepasbaar gemaakt voor degenen die hier iets mee moeten gaan doen: de samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren, de bedrijven (werkgevers) en de organisaties en professionals. Het overzicht aan interventies en kennis (aanpakken) die deze QuickScan biedt, is bedoeld als een handreiking en zoekwijzer en kan gebruikt worden ter informatie, inspiratie en lering.

Vier thema’s
In het rapport zijn de kennis en interventies gebundeld op de volgende vier thema’s die gezamenlijk de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland bepalen:

  1. Veilig, gezond en vitaal werken
  2. Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
  3. Stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  4. Bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loop

De opbrengsten van de QuickScan worden ook via de website duurzameinzetbaarheid.nl van het ministerie van SZW gedeeld, en zullen ook regelmatig worden geactualiseerd.

Gerelateerde onderwerpen