VOION Haganum 1976 2Header8

Veilig en vitaal werken

Duurzame inzetbaarheid

Inleiding

Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat veelal wordt gerelateerd aan de arbeidsparticipatie van ouderen. De demografische ontwikkeling in Nederland, de daarmee samenhangende verwachte krapte op de arbeidsmarkt en vragen omtrent de houdbaarheid van onze welvaartsstaat, leidde ruim 15 jaar geleden al tot wetenschappelijke publicaties, beleidsnota’s en aanpakken om de gevolgen van vergrijzing en ontgroening op te vangen.

Lag aanvankelijk de nadruk op oudere werknemers die, al dan niet met ontzie-beleid, voor de arbeidsmarkt behouden moesten blijven, gaandeweg kwam de focus op het gehele arbeidzame leven te liggen. Vergrijzing en ontgroening als begrippen werden vervangen door termen als active aging, work ability, leeftijdsbewust personeelsbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, generatiemanagement, vitaliteitmanagament.

Elk van deze begrippen accentueert andere factoren die van belang zijn voor het verkrijgen en behouden van werk. Denk aan factoren die vooral individu gebonden zijn als (fysieke) gezondheid, leefstijl en vitaliteit, de motivatie om op hogere leeftijd te blijven werken, kennis, vaardigheden en competenties en factoren die samenhangen met het door organisaties gevoerde personeelsbeleid. 

Instrumenten

  • Balans in onderwijstaken

    In opdracht van de CAO-tafel ontwikkelt Voion samen met enkele scholen een nieuwe aanpak om het taakbeleid in de school te optimaliseren.

  • Het V-model

    Het V-model is een handleiding met maatregelen of randvoorwaarden om het werk beter af te stemmen op de levensfase.

  • Welzijnscheck-VO

    Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk.

Inspiratie

Onderzoeken